Ubezpieczenie eksportowe

Aby odpowiednio zabezpieczyć się przed ryzykiem eksportu towarów na zagraniczne rynki, warto zapoznać się z tematem ubezpieczeń eksportowych. Przy eksporcie towarów mogą zdarzyć się różne nieoczekiwane rzeczy, takie jak na przykład zniszczenie towaru, czy też nie zapłacenie za towar przez kontrahenta. Dlatego też przed dokonaniem takiej transakcji powinniśmy się odpowiednio przed nią zabezpieczyć.

Eksport to bardzo rozwinięta część przemysłowa, a rocznie poza granice naszego państwa trafiają miliony ton produktów, a kontrakty są duże, dlatego też duże jest ryzyko związane z ich eksportem. System-serwis – firma sprzątająca biura w Warszawie. Na rynkach zagranicznych znacznie ciężej sprawdzić wiarygodność przedsiębiorstwa, dlatego też warto zabezpieczyć swój towar przed wysłaniem go poza granice państwa. Na rynku istnieje wiele form zabezpieczeń, do których należą między innymi akredytywa i inkaso, ubezpieczenie kredytu, forfaiting i faktoring oraz zabezpieczenie ryzyka walutowego.

Akredytywa i inkaso są formami zabezpieczeń transakcji międzynarodowych, oferowanymi przez banki. Akredytywa polega na pisemnym zobowiązaniu banku importera do wypłacenia eksporterowi odpowiedniej kwoty, w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar, na określonych warunkach. Z kolei inkaso jest postacią umowy pomiędzy eksporterem, a jego bankiem, w zamian za zapłatę, bądź zabezpieczenie zapłaty. Banki stosują rodzaje inkasa gotówkowe oraz akceptacyjne.

W przypadku ubezpieczenia kredytu kupieckiego oferowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, ubezpieczenie obejmuje gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe, jak i ubezpiecza istniejące należności od kontrahentów zagranicznych oraz krajowych.

Jeśli chodzi o wykup przyszłych wierzytelności eksportowych to umożliwia to forfaiting. Takie wierzytelności wykupywane są przez bank lub odpowiednią instytucję finansową. Muszą posiadać one jednak potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Zaletą takiego rozwiązania z pewnością jest możliwość sfinansowania całości kontraktu, wyeliminowanie ryzyka handlowego, a także szybka realizacja transakcji. Przypadku faktoringu eksportowego wykupione mogą zostać nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności, które są wystawione przez eksportera do zagranicznych klientów. Klienci natomiast spłaty dokonują w banku.

Również formą zagrażającą eksportowi jest ryzyko walutowe. W trakcie handlowania bowiem ulec zmianie mogą kursy walutowe. Hedging jest jednym z specjalnych instrumentów, który pozwala zapobiec temu ryzyku. Wykorzystywane są w tym systemie prognozy walutowe, a najczęściej wykorzystywane są opcje walutowe, kontrakty terminowe oraz swapy walutowe.