Stawka 0% VAT w eksporcie

Sprzedaż wysyłkowa poza granice Unii Europejskiej, różni się od transakcji krajowych wieloma aspektami, dlatego też ważne, aby poznać formalności, które wiążą się z takimi transakcjami. Dostawa taka może zostać również znana za eksport towarów, dzięki czemu przedsiębiorca może zastosować 0% stawki VAT. Aby tak się jednak stało, trzeba spełnić ściśle określone warunki.

Eksport towarów, to inaczej sprzedaż towarów do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej i według ogólnej zasady, taka transakcja podlega VAT. Zbigniew Roman – kancelaria prawna z Warszawy. Transakcja do takich krajów może być bardzo opłacalna, jeśli spełnione zostaną warunki do przyznania VAT 0%.

W sprzedaży zagranicznej towarów poza Wspólnotę Europejską możliwe jest opodatkowanie towaru według stawki krajowej, lub zastosowanie stawki VAT 0%. Jednak, aby transport towarów mógł zostać uznany za eksport towarów, i zostało opodatkowany stawką 0%, spełnić trzeba warunki takie jak :

  • wysyłka towarów następuje z Polski, natomiast odbiorca siedzibę swojej firmy posiada poza granicami Unii Europejskiej,
  • eksport towarów musi zostać potwierdzony przez określony w przepisach urząd celny.

Aby otrzymać potwierdzenie celne, przedsiębiorca powinien odpowiednio zadeklarować swoją przesyłkę. Urząd celny natomiast kontroluje, czy zadeklarowane do wywozu towary, są zgodne ze złożoną deklaracją do wywozu. Jeśli wysyłka wykonywana jest przez inną firmę, jak na przykład firma kurierska, to w tym wypadku ta firma w imieniu sprzedającego towary dokonuje takiej odprawy celnej.

Eksport towarów należy ująć również w rejestrze sprzedaży. Do zastosowania w takim rejestrze stawki VAT 0%, przedsiębiorca potrzebuje dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza obszar Wspólnoty Europejskiej, wystawionego przez służbę celną. Może być on dostarczony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a z takiego dokumentu jasno musi wynikać jakiego towaru dotyczy eksport. Jeśli przedsiębiorca otrzymał od służby celnej dokument potwierdzający wywóz towarów, to przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc, to może on wykazać w tej deklaracji sprzedaż towaru w okresie zgłoszenia go do wywozu. Jeśli takiego dokumentu nie otrzymał, to nie może wykazać w ewidencji sprzedaży stawki 0%. W takim wypadku należy taką sprzedaż zgłosić w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli dokument dotrze do przedsiębiorcy przed złożeniem deklaracji za kolejny okres, to może on zastosować stawkę VAT 0%. Jeśli jednak takiego dokumentu nie posiada, to sprzedaż musi zostać uznana za sprzedaż krajową i opodatkowana zostanie zgodnie ze stawkami obowiązującymi w kraju. Jeśli natomiast do przedsiębiorcy taki dokument dotrze w okresie późniejszym, to ma prawo do skorygowania stawki VAT to 0%.