Eksport towarów z Polski

W przedsiębiorstwach transportowych, oprócz transportów wewnątrzkrajowych, prowadzone są również transakcje na terenie Unii Europejskiej, czy też transakcje prowadzone poza tym okręgiem. Wielu przedsiębiorców jednak nie wie, jak należy w prawidłowy sposób udokumentować i rozliczyć eksporty towarów.

Kiedy mamy do czynienia z eksportem towarów?

Do tego typu transakcji możemy zaliczyć eksport towarów, który jest potwierdzonym przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju, poza terytorium Unii Europejskiej. Pozycja horyzontalna Bydgoszcz. Wywóz towarów w takim przypadku musi być dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz ( do czynienia mamy tutaj z eksportem bezpośrednim ) lub też przez nabywcę, który swoją siedzibę posiada poza terytorium Polski, bądź na jego rzecz.

Eksport towarów z Polski, tak jak w przypadku transportu na terenie kraju, także korzysta z opodatkowania według uznanej stawki 0%.

Dokonując więc eksportu towarów, spełnione muszą zostać określone warunki, tak aby z preferencyjnej stawki VAT mógł skorzystać podatnik. Do tych warunków możemy zaliczyć :

  • wywóz towarów z Polski, poza terytorium Unii Europejskiej,
  • wywóz towarów w ramach dostawy towarów,
  • wywóz ten został potwierdzony przez urząd celny, który został określony w przepisach celnych,
  • wywóz towarów został dokonany, przez dostawcę lub nabywcę towarów, którego siedziba firmy znajduje się poza terytorium naszego kraju.

Jeśli chodzi o miejsce opodatkowania eksportu towarów, to zawsze jest to kraj przeznaczenia towarów. Przyjmijmy więc, że towary są transportowane z Polski do Ukrainy, w tym przypadku to Ukraina jest miejscem przeznaczenia, czyli właśnie w tym kraju odprowadzany jest podatek od eksportu towarów.

Każdy eksport towarów, czyli ich wywóz poza granice kraju powinien zostać potwierdzony przez urząd celny. Aby więc rozpoznać eksport towarów urząd celny winien potwierdzić go określonymi przepisami celnymi. Na dodatek, towary, które mają zostać wywiezione poza granice Unii Europejskiej są poddawane kontroli celnej. Urząd celny w tym przypadku nadzoruje, czy towary przedstawione w zgłoszeniu celnym, zgadzają się z towarami zgłoszonymi do wywozu poza granice Unii Europejskiej. Urzędem celnym wyprowadzenia towarów, jest zawsze ten, który jest ostatni, przed opuszczeniem towaru granic danej wspólnoty ( Unii Europejskiej ). Urzędem celnym wyprowadzenia towarów, zostać może również : urząd celny, który został wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym to znajduje się siedziba firmy eksportera towarów ( w przypadku wywożenia towarów rurociągami, bądź też w przypadku transportu energii elektrycznej ) lub też urząd celny właściwy dla miejsca, w którym w ramach jednolitej umowy przewozu przejmowane są towary ( dotyczy to umowy przewozu w celu transportu z obszaru celnego Unii Europejskiej przez organy pocztowe, towarzystwa kolejowe, towarzystwa lotnicze, bądź też przedsiębiorstwa żeglugowe.