Eksport pośredni

Chcąc dokonać eksportu towarów, należy wywóz towarów zgłosić do urzędu celnego. Zdarza się czasem tak, że podmiotem, który dokonuje zgłoszenia celnego wywozu towarów poza granice Unii Europejskiej nie jest sam sprzedawca towarów, tylko nabywca, który siedzibę firmy posiada poza granicami Wspólnoty Europejskiej, bądź też podmiot, który działa w jego imieniu. W przepisach o ustawie VAT stwarzają w takim przypadku możliwość do zastosowania przez krajowy podmiot 0% stawki podatku VAT. Taką sytuację można określić transportem pośrednim.

Eksportem pośrednim towarów możemy nazwać wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej z terytorium naszego kraju, który jest dokonywany przez nabywcę, którego siedziba znajduje się poza terytorium Polski, lub w przypadku, gdy wywóz dokonywany jest na rzecz nabywcy.

Szukając definicji eksportu pośredniego towarów, warto zajrzeć do ustawy o podatku towarów i usług w art. pkc.8 lit. b. Art 41 ust. 11 tej ustawy, określa, iż do zastosowania zerowej stawki podatku VAT ma prawo podatnik, który otrzymał z urzędu celnego kopię dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym została dokonana dostawa towarów. Z takiego dokumentu musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Natomiast zagraniczny nabywca towarów musi otrzymać potwierdzenie dokonania wywozu towarów.

Jeżeli zgłoszenie celne potwierdzające wywóz towarów obsługiwane jest w systemie Europejskiego Centrum Solidarności, to urząd celny powinien w takim wypadku potwierdzić wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, poprzez wydanie odpowiedniego dokumentu wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, podatnikowi, który siedzibę firmy posiada poza terytorium kraju. Potrzebny jest wydruk komunikatu IE 599 oraz zamieszczenie na nim pieczęci wraz z podpisem.

W eksporcie towarów pośrednim, tak samo jak w zasadzie działania eksportu towarów bezpośredniego, jest konieczne wykazywanie dostawy eksportowej ze stawką 0%. W eksporcie pośrednim ważna także jest forma dokumentu celnego. W eksporcie bezpośrednim wymagane jest posiadanie dokumentu celnego w oryginale, a jeśli mamy do czynienia z eksportem pośrednim, to wystarczy nam posiadanie kopii dokumentu celnego. Dodatkowo niezbędnym elementem jest to, by z dokumentu tego wynikała tożsamość transportowanego towaru. Jeśli jednak tożsamość nie będzie jednoznaczna, należy uznać, że dopuszczalne jest dostarczenie przez podmiot krajowy kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość towaru przez urząd celny.