Eksport bezpośredni

Eksportem bezpośrednim towarów nazywamy eksport, w którym to sam eksporter dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej. W tym przypadku dokumenty eksportowe wystawione są na eksportera, jako na osobę, która zgłasza towar do odprawy celnej. Informacje o tym znajdziemy w art.2 pkt. 8 lit. a.

W artykule 41 ust. 4 ustawy VAT znajdziemy informację taką, że przy eksporcie bezpośrednim towarów, stawka za podatek VAT wynosi 0%. Jednak aby zastosowanie stawki 0% VAT było możliwe oraz możliwe było wykazanie tego faktu w ewidencji VAT i w deklaracji VAT, to eksporter towarów musi posiadać dokument potwierdzający wywóz materiałów poza Unię Europejską. Hurtownia hydrauliczna MindBud.pl. Koniecznie musi być to termin poprzedzający otrzymanie deklaracji za dany miesiąc.

W przypadku, gdy podatnik nie posiada potwierdzenia wywozu towarów wystawionego przez urząd celny, sprzedaż eksportową może wykazać w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy. Wymagany jest jednak w takim przypadku potwierdzenie wywozu towarów odpowiednim dokumentem o którym mowa w art. 41 ustawy. Ważne jest również to, aby dokument został wystawiony przed upływem terminu złożenia deklaracji za następny okres rozliczeniowy. Jeśli jednak podatnik takiego dokumentu nie posiada, to w takim wypadku zastosowanie mają stawki krajowe.

Na przykładzie firmy, która rozlicza się za okresy miesięczne i wykonała eksport towarów poza granice Unii Europejskiej w marcu, w tym też dokonano wystawienia faktury :

  • gdy dokument potwierdzający wywóz towarów poza Unię Europejską wpłynie do firmy przed terminem złożenia deklaracji, w takim przypadku obowiązek podatkowy według stawki 0% VAT musi zostać wykazany w deklaracji za okres rozliczeniowy z marca,
  • jeśli dokument nie wpłynie w terminie do 25.04, a firma dokument celny na wywóz towarów poza teren wspólnoty posiada, to nie należy wykazywać dostawy w ewidencji za dany miesiąc,
  • jeśli z kolei dokument ten wpłynie przed upływem złożenia deklaracji podatkowej za kwiecień, to firma ta może wykazać dostawę ze stawką 0% deklaracji za miesiąc kwiecień,
  • gdy podatnik dokumentu potwierdzającego wywóz towarów nie otrzyma przed upływem dnia 25 maja, czyli terminu złożenia deklaracji za kwiecień, w takim przypadku powinien on wykazać dostawę w deklaracji za kwiecień transport według stawki krajowej.

W przypadku, gdy podatnik taki dokument otrzyma w okresie późniejszym, może złożyć korektę podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym ten dokument do niego trafił.